Place de Bleu Shop

Nyheder

28. Apr. 2014

Indkaldelse til Generalforsamling i Foreningen Qaravane, 14. marts 2016

Kære medlemmer og øvrige interesserede

Foreningen Qaravane indkalder til Generalforsamling mandag den 14. marts 2016 kl. 18.00 til 20.00 i lokalerne hos Place de Bleu, Rentemestervej 80, 2400 København NV.

 Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af revideret årsregnskab/årsrapport og fremlæggelse af budget
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 2 suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

 

Vel mødt.

Kollektioner og Udgivelser

Se Place de Bleus
tidligere kollektioner
og kataloger hos

issuu.com

Adresse

PLACE DE BLEU

Systue & Showroom
Rentemestervej 80
2400 København NV

info@placedebleu.dk
Tlf. 51 37 00 60